// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Donează

2% din impozitul pe venit

Oricine poate direcționa 2% din impozitul pe venit plătit statului, către orice organizatie non-guvernamentală dorește. Această sumă este o parte a impozitului pe venit deja achitat (asupra destinaţiei căreia cetăţenii pot decide în mod direct).

Descarcă formularul 230 / Model de completare

Completați cu datele personale formularul de mai sus. Trebuie completat de mână cu datele de identificare (pct. I) și semnătura contribuabil. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate. Depuneți formularul direct sau trimiteți-l prin poștă, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu.

20% din impozitul pe profit

Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind
CODUL FISCAL  CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE
TITLUL II “Impozitul pe profit
CAP. 2 “Calculul profitului impozabil
ART. 21 “Cheltuieli

lit. p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

  1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită se determină potrivit normelor;
  2. 20% din impozitul pe profit datorat.     Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Sursa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm

Descarcă contractul de sponsorizare

În ultimii ani am folosit sumele obţinute din donații pentru achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor Centrului Local Insula Cercetașilor. Mai concret, am reuşit să cumpărăm:

  • corturi de 3 persoane pentru campuri şi alte ieşiri în natură şi un cort de intendenţă (bucătărie)
  • veselă necesară gătitului în camp
  • prelate pentru vreme nefavorabilă precum şi unelte pentru construcţiile de camp
  • flip chart, imprimantă, aparat de laminare, proiector, necesare desfăşurării unora dintre activităţile de la sediu
  • materiale pentru reamenajarea sediului
  • materiale şi rechizite pentru diferite activităţi, în funcţie de vârsta cercetaşilor

Ce ne propunem?

  • achiziţionarea de echipamente de căţărare pentru desfăşurarea activităţilor de iniţiere în alpinism
  • constituirea unui fond/cont de economisire pentru necesităţile centrului

scouts_claim